IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa w oczach praktyków - ankieta

Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa w oczach praktyków - ankieta

Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa w oczach praktyków - ankieta

18.06.2019

Ministerstwo Cyfryzacji planuje organizację wydarzenia związanego z wyzwaniami w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Będziemy wdzięczni za pomoc i wypełnienie ankiety. Ważne są informacje od praktyków zajmujących się bezpieczeństwem informacji na temat problemów i wyzwań prawnych i organizacyjnych z którymi mają do czynienia, zwłaszcza na styku państwo-przedsiębiorca. Ankieta będzie podstawą do organizacji ogólnodostępnego wydarzenia przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Czas wypełnienia: ok. 7 minut.

Ankieta aktywna będzie do 5 lipca 2019 r. 

Ankieta: Link

Nazwa użytkownika