Doroczna Konferencja IIA Polska, 13 - 14 czerwca 2018 r., Hotel Marriott w Warszawie
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Publikacja informacji na portalu Risk&Compliance

Publikacja informacji na portalu Risk&Compliance

Publikacja informacji na portalu Risk&Compliance

03.01.2018

Zachęcamy wszystkich do przesyłania krótkich informacji, felietonów, recenzji oraz wpisów z bloga, które mogłyby zostawać opublikowane na portalu Risk&Compliance.
Redakcja czeka na Państwa materiały o tematyce zarządzania, audytu, ryzyka, bezpieczeństwa, compliance, governance oraz wielu innych.

Portal Risk & Compliance Platform Europe działa od 2014 roku. Witryna ukazuje się w 6 językach (angielskim, francuskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim i włoskim) i jest trans graniczną interaktywną platformą dla wszystkich specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem i zgodnością, zarówno w świecie finansów, jak i w środowiskach korporacyjnych.

W grudniu Instytut audytorów Wewnętrznych IIA Polska podpisał umowę o współpracy z Risk&Compliance Platform Europe, która dotyczy promocji wydarzeń oraz publikacji IIA Polska.

http://www.riskcompliance.pl/

Propozycje tekstu można przesyłać bezpośrednio do Pana Krzysztofa Loga-Sowińskiego na adres logasowinski@riskcompliance.pl. Warunkiem publikacji jest zachowanie niezależności i niepromowanie usług lub produktów konkretnej firmy. Redakcja zastrzega sobie również prawo do skrócenia przesłanego tekstu.

Zapraszamy !

Nazwa użytkownika