IIA | Aktualnosci | Raportowanie godzin CPE oraz wpis do rejestru osób certyfikowanych

Raportowanie godzin CPE oraz wpis do rejestru osób certyfikowanych

Raportowanie godzin CPE oraz wpis do rejestru osób certyfikowanych

27.08.2020

Nowa rzeczywistość ale te same zasady raportowania godzin CPE.

Nie musisz już czekać do końca roku, żeby złożyć raport godzin COE. W systemie CCMS raport można złożyć praktycznie w każdym momencie roku, gdy tylko zostanie osiągnięta wymagana liczba godzin CPE.

Dodatkowo, raportując godziny CPE można również, jeżeli jeszcze nie zostało to zrobione, zgłosić chęć wpisania do rejestru osób certyfikowanych. Zgłoszenie jest dobrowolne, a dane, które będą dostępne w rejestrze to:

  • Imię i nazwisko osoby certyfikowanej,
  • Kraj, z którego jest osoba certyfikowana,
  • Rodzaj certyfikatu,
  • Data uzyskania certyfikatu.

W rejestrze znajdują się tylko aktywne certyfikaty.

Godziny CPE można zdobywać poprzez:

Przypominamy, że raport godzin CPE należy składać co roku, do 31 grudnia danego roku.

Nazwa użytkownika