IIA | Aktualnosci | Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 8 lutego 2023r.

Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 8 lutego 2023r.

Spotkanie szkoleniowo-organizacyjne Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska - 8 lutego 2023r.

23.01.2023

Serdecznie zapraszamy, na pierwsze w nowym roku, spotkanie szkoleniowo-organizacyjne Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska, organizowane we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

Termin: 8 lutego (druga środa miesiąca), od godz. 16,00 do godz.18.00. Członkowie IIA Polska uzyskują CPE.

Miejsce spotkania: Sala klubu uniwersyteckiego na parterze gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu.

Tematy Spotkania :

1.”Etyka w zawodzie audytora” godz.16.00 do 18.00 Katarzyna Lenczyk-Woroniecka, CGAP. Członek Zarządu IIA Polska,

2.Sprawy organizacyjne, oraz proponowany plan działania na rok 2023 Koordynator: Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska Ryszard Andrzej Juszczyk CGAP.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail : r.juszczyk@iia.org.pl do dnia 6 lutego br. do godz.15.00 .

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu oraz podanie nr członkowskiego.

 ZAPRASZAMY!!

Koordynator: Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska –Ryszard Andrzej Juszczyk,CGAP;

Zastępca Koordynatora Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska-Tomasz Jankowski

 

Prezentacja Wykładowcy

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka 

Członek Zarządu IIA Polska Wieloletni Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, obecnie pracownik NASK-PIB. Wcześniej kilkuletnia praca w działach księgowych sektora prywatnego, w tym, na stanowisku Głównego Księgowego. Członek Zarządu IIA Polska, dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP), certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów (698/2004), Internal Quality Assessment/Validator, posiada certyfikat zapewnienia zarządzania ryzykiem (CRMA). Autorka wielu publikacji i artykułów m.in. „Audyt wdrożenia systemów klasy EZD” czy „Audyt wewnętrzny a wyzwania informatyczne” w miesięczniku „IT w Administracji”. Autorka polskiego tłumaczenia arkuszy do samooceny według metodologii IIA Global z podręcznika Quality Assessment Manual oraz podręcznika IIA Global „Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym”. Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Specjalista audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym

Nazwa użytkownika