IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Standardowy maj – cykl webinariów poświęconych stosowaniu standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

Standardowy maj – cykl webinariów poświęconych stosowaniu standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

Standardowy maj – cykl webinariów poświęconych stosowaniu standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych

20.04.2021

Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego opracowane przez The Institute of Internal Auditors (dalej jako: IIA), na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, dalej jako: ustawa) zostały określone przez Ministra Finansów jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (ogłoszone komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 28, dalej jako: Standardy).

Zgodnie z art. 273 ust. 2 ustawy audytorzy wewnętrzni i usługodawcy prowadząc audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych kierują się wskazówkami zawartymi w ww. Standardach.

W Polsce IIA reprezentowany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego. Zrzesza osoby ze wszystkich sektorów gospodarki, a także pracowników naukowych. Współpracuje z administracją publiczną wszystkich sektorów, uczelniami, organizacjami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem oraz technologiami IT, a także z innymi instytucjami i fundacjami (szczegółowe informacje na temat Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.iia.org.pl/).

CYKL WEBIANRIÓW

Ministerstwo Finansów wraz z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zaprasza na cykl 4 webinariów w zakresie modułu tematycznego „Zasady i metodyka prowadzenia audytu wewnętrznego” w ramach Progr@mu Wiedza i umiejętności = kompetencje. Tematem przewodnim cyklu webinariów będą Standardy.

Cztery majowe spotkania w dniach 7 (piątek), 11 (wtorek), 18 (wtorek), 25 (wtorek) maja br. poświęcone będą omówieniu wątpliwości dotyczących stosowania poszczególnych Standardów - w szczególności w kontekście obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie audytu wewnętrznego. Zakładamy, że pierwsze spotkanie dotyczyć będzie standardów atrybutów, a pozostałe standardów działania i wdrożenia.

Wydarzenia te dedykowane są audytorom wewnętrznym i usługodawcom z jednostek sektora finansów publicznych oraz osobom, które rozpoczynają swoją drogę zawodową w audycie wewnętrznym. 

PROWADZĄCY WEBINARIA

Spotkania poprowadzą z ramienia Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska:

Pani Marzena Staniszewska – od 2004 roku zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego lub kierującego komórką audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych kierowanych przez Ministra Finansów (urząd skarbowy, izba skarbowa), Ministra Infrastruktury (ministerstwo), Ministra Obrony Narodowej (ministerstwo).

Pani Olga Petelczyc – certyfikowany audytor wewnętrzny z ponad 16-to letnim doświadczeniem, założycielka Arete Audit. Przez ponad 6 lat dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w jednej z największych agencji wykonawczych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu ocen zewnętrznych funkcji audytu wewnętrznego. Prelegentka na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach w zakresie audytu i zrównoważonego rozwoju (m.in. konferencjach organizowanych przez OECD i Komisję Europejską). Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR (CSR – ang. Corporate Social Responsibility, tłum. społeczna odpowiedzialność biznesu).

Ze strony Ministerstwa Finansów w spotkaniach weźmie udział:

Pan Wojciech Ogiela – Naczelnik Wydziału Koordynacji Kontroli Zarządczej i Audytu Wewnętrznego w Sektorze Publicznym w Departamencie Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości.

WSPÓLNIE PROMUJEMY AUDYT WEWNĘTRZNY

Zapowiadane wydarzenie wpisuje się w realizację organizowanego corocznie przez IIA ogólnoświatowego przedsięwzięcia - Maj miesiącem audytu wewnętrznego, którego celem jest upowszechnianie funkcji audytu wewnętrznego i promowanie zawodu audytora wewnętrznego. 

Dlatego też, Ministerstwo Finansów i Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska wspólnym działaniem aktywnie włączają się w tą akcję i łączą siły, aby promować audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.

KAŻDY MOŻE ZGŁOSIĆ PYTANIE LUB NURTUJĄCE GO WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE STANDARDÓW

Zależy nam, aby poszczególne webinaria odpowiadały na realne problemy i wątpliwości, z którymi Państwo borykacie się prowadząc audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dlatego też, na potrzeby realizacji webinariów przygotowaliśmy formularz, za pomocą którego każda osoba prowadząca audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych może w dniach 19-26 kwietnia br. skierować do nas pytania lub wątpliwości dotyczące stosowania poszczególnych Standardów. Wypełniony formularz należy przesłać do Wydziału Koordynacji Kontroli Zarządczej i Audytu Wewnętrznego, na adres: koordynacjaaw@mf.gov.pl.

Formularz składa się z dwóch części: pierwsza obligatoryjna wymaga wybrania z listy rozwijanej Standardu, którego dotyczy pytanie oraz wpisania pytania. W drugiej części można wskazać przepis prawa (ustawy lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, Dz. U. z 2018 r., poz. 506), który w kontekście Standardu oraz przedstawionego pytania powinien Państwa zdaniem zostać skomentowany lub wyjaśniony.

Państwa pytania i wątpliwości będą omówione przez prowadzących poszczególne wydarzenia – czyli będziecie Państwo współautorami tych wydarzeń. Naszym głównym celem jest zapewnienie właściwego zrozumienia i interpretacji poszczególnych Standardów. Chcemy wyeliminować wszelkie wątpliwości dotyczące stosowania przepisów prawa w połączeniu ze wskazówkami zawartymi w Standardach.

Po zakończeniu serii webinariów zgłoszone przez Państwa pytania/wątpliwości oraz nasze odpowiedzi/komentarze zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

ZAPISY NA CYKL WEBINARIÓW

Cykl webinariów odbędzie się na platformie ClickMeeting. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego.

Przewidziana jest jedna rejestracja na wszystkie cztery spotkania w cyklu. Osoby zakwalifikowane na pierwsze webinarium w cyklu, będą otrzymywać również zaproszenia na kolejne spotkania. Po zakończeniu wszystkich spotkań poświęconych Standardom uczestnikom zostanie wystawione jedno zaświadczenie potwierdzające udział w całym cyklu.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procesu rejestracji znajdą Państwo w pliku „Instrukcja rejestracji”, dostępnym w zakładce Realizacja Progr@mu.

Na zgłoszenia czekamy do 28 kwietnia br.

UWAGA: Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Pytania związane ze spotkaniem prosimy kierować do: Ewy Kłopotek tel. (22) 694-55-12 lub Anny Kołodziejczyk, tel. (22) 694-33-25.

Serdecznie zapraszamy!

Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się link do formularza: Link 

 

Nazwa użytkownika