IIA | Aktualnosci | Studia podyplomowe ,,Audyt i kontrola wewnętrzna” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Studia podyplomowe ,,Audyt i kontrola wewnętrzna” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Studia podyplomowe ,,Audyt i kontrola wewnętrzna” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

20.09.2022

Zapraszamy na studia podyplomowe realizowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA

Studia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Studia mają charakter doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia aktualne wymogi stawiane audytorom wewnętrznym w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych.

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:

  • zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;
  • pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;
  • przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego;
  • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych;
  • pracowników komórek audytu wewnętrznego;

Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z treścią art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 305).

Szczegółowe informacje i rekrutacja

 

Nazwa użytkownika