IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej

Studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej

Studia podyplomowe na Wojskowej Akademii Technicznej

30.08.2021
  • ,, Inspektor Ochrony Informacji” II EDYCJA

Studia są organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) przy współpracy Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ), Grupy PKP , Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów oraz doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych, praktyków w zakresie ochrony informacji z grupy PKP, jak również ekspertów IIA oraz Ekspertów i menadżerów specjalizujących się zawodowo ochroną informacji, ochroną danych osobowych oraz ochroną informacji zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Realizacja przedstawionych obszarów wymaga przygotowania i wykształcenia profesjonalnej kadry, która prawidłowo będzie pojmować wagę i problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa ochrony informacji w czasie pokoju, kryzysu czy wojny w oparciu o najlepsze praktyki zawodowe.

Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (w formule sobota-niedziela), w łącznym wymiarze 241 godzin lekcyjnych.  

II edycja studiów rozpoczyna się z dniem 9 października 2021 roku, o godzinie 8:00!

Termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 26.09.2021 roku. 

Więcej informacji w załączniku.

 

  • „Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” VII EDYCJA

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny. Poza tym zdobycie wiedzy z zakresu Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK), audytu wewnętrznego zgodnie z normą AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015.

Studia są organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) przy współpracy Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ), Grupy PKP, CENZIN sp. z o. o. oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 

Studia podyplomowe są realizowane w terminach od:

marca do stycznia 2021 (9 miesięcy) lub

9 października 2021 do czerwca 2022 (9 miesięcy).

Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (w formule sobota- niedziela), w łącznym wymiarze 250 godzin lekcyjnych.

VII edycja studiów rozpoczyna się z dniem 9 października 2021 roku, o godzinie 8:00!

Termin przyjmowania zgłoszeń Do dnia 26.09.2021 roku.

Więcej informacji w załączniku. 

 

 

 

 

,, Inspektor Ochrony Informacji” II EDYCJA

Pobierz Zobacz

„Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej” VII EDYCJA

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika