XV Jubileuszowy PolCAAT - 10.12.2019więcej
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Studia podyplomowe nt.: Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej.

Studia podyplomowe nt.: Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej.

Studia podyplomowe nt.: Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej.

09.04.2019

Szanowni Państwo, Audytorzy i Kontrolerzy, sympatycy Koła AW Jednostek Sektora Publicznego wspólnie z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej przygotowaliśmy program studiów podyplomowych nt.: Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej.
Szczegółowy program wraz z prelegentami oraz możliwość zapisania si na studia, znajduje się na stornie Link

Cel:

Akademia WSB posiada uprawnienia akademickie do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Uzyskany dyplom ukończenia studiów podyplomowych uprawnia do uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego, bez dodatkowych egzaminów, posiadając dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego. Celem tych studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu wewnętrznego oraz profesjonalnego wypełniania czynności monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli, nauczenie posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych.

Absolwenci posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych organizowanych przez Akademię WSB w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych, posiadający – między innymi – dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, mogą ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego w świetle art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)

Program studiów:

Studia dwusemestralne, 160 godzin zajęć

 I Blok - rachunkowość i finanse - WSB
1. Podstawy rachunkowości
2. Rachunkowość międzynarodowa
3. Rachunkowość w jednostkach gospodarczych - WSB
4. Finanse publiczne
5. Zarządzanie finansami w organizacjach gospodarczych
6. Analiza ekonomiczna - WSB

II Blok - zagadnienia prawne 
1. Prawo gospodarcze
2. Prawo administracyjne
3. Prawo zamówień publicznych

III Blok - ekonomia i zarządzanie 
1. Podstawy mikroekonomii
2. Podstawy organizacji i zarządzania
3. Statystyka ekonomiczna
4. Nadzór korporacyjny

IV Blok - audyt wewnętrzny
1. Standardy audytu wewnętrznego 
2. Kontrola wewnętrzna 
3. Metodologia audytu wewnętrznego – narzędzia i techniki 
4. Zarządzanie ryzykiem 
5. Komunikacja 
6. Etyka w audycie wewnętrznym i w organizacji – 
7. Socjo-psychologiczne uwarunkowania pracy audytora wewnętrznego – 

V Blok - Praktyka audytu wewnętrznego 
1.Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych i sektorze publicznym 
2.Zadania audytowe – przygotowanie i przebieg 
3.Defraudacje i oszustwa - mechanizmy wykrywania 
4.Organizacja pracy komórki audytu

VI Blok - Zadania audytowe w praktyce – case study 
1.Audyt personalny 
2.Audyt Information Technology (IT) 
3.Audyt RODO
4.Audyt oceny sprawozdań finansowych 
5.Audyt prawny 
6 .Audyt i kontrola zamówień publicznych
7. Audyt komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej 

Seminarium dyplomowe

 

Zachęcamy do uczestnictwa!!!!

W imieniu Koła AW Jednostek Sektora Publicznego IIA Polska - Koordynatorzy:
Elżbieta Paliga
Bożena Stoma

Nazwa użytkownika