Doroczna Konferencja IIA Polska, 13 - 14 czerwca 2018 r., Hotel Marriott w Warszawie
IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Studia Podyplomowe pod patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Studia Podyplomowe pod patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Studia Podyplomowe pod patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

05.01.2018

Przypominamy, że podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie promowania i kształcenia umiejętności związanych ze Studiami Podyplomowymi Audytu Wewnętrznego pomiędzy Instytutem Audytorów Wewnętrznych a Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii.

 

NOWOŚĆ: Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny - trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym

Studia spełniają wymagania dla kandydatów na audytora wewnętrznego określone w art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 

Na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego –kategoria naukowa A (poziom bardzo dobry) – w marcu 2018r. uruchamiamy nowy kierunek studiów: Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny – trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym.

Skorzystaj z możliwości uzyskania w Uniwersytecie Wrocławskim wiedzy, umiejętności i kompetencji, które otworzą lub ugruntują Ci nowe możliwości na rynku pracy. Jeśli jesteś w szczególności audytorem czy kontrolerem (nadzorującym) i chcesz pogłębić oraz poszerzyć swoje kwalifikacje, wiążesz swoją karierę zawodową z tymi ścieżkami zawodowymi, serdecznie zapraszamy. Nasze studia kierujemy także do pracowników różnych obszarów administracji państwowej, rządowej, samorządu terytorialnego, bankowości oraz innych jednostek sektora prywatnego i publicznego. Zachęcamy też pracowników zajmujących się Compliance.

Nasze studia są unikatowe gdyż powstały pod patronatem: Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA z siedzibą w Warszawie –Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych –Związku Banków Polskich – Wojewody Dolnośląskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Atutem studiów jest i to, że prowadzącymi zajęcia są w dominującej części uznani przedstawiciele praktyki, w tym zwłaszcza osoby wykonujące zawody: audytora wewnętrznego, biegłego rewidenta, radcy prawnego, sędziego oraz nauczyciele akademiccy mający doświadczenie zdobyte poza uczelnią w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Rekrutacja: styczeń – luty 2018r.

Link

Dane teleadresowe: Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

tel. +48 71 3752371, +48 691944003

Zapraszamy. Przyjdź. Sprawdź. Zapisz się.  

Nazwa użytkownika