IIA | Aktualnosci | Szkolenie IFACI "The role of Internal Audit in ESG" - 15.02.2024 r.

Szkolenie IFACI "The role of Internal Audit in ESG" - 15.02.2024 r.

Szkolenie IFACI "The role of Internal Audit in ESG" - 15.02.2024 r.

25.01.2024

W świecie VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous), ESG (Environmental, Social, Governance) staje się decydującym czynnikiem dla firm w zakresie zgodności, atrakcyjności i zatrzymywania talentów. Jaką rolę może przyjąć audyt wewnętrzny, aby ocenić, czy firmy stosują i oceniają stale zmieniające się przepisy bez wpływu na działalność organizacji.

Data szkolenia - 15.02.2024 r.

Online

Język szkolenia - angielski.

Zgłoszenia do 05.02.2024 r.

Więcej informacji o szkoleniu w linku.


In a VUCA world (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous), ESG (Environmental, Social, Governance) becomes a determining factor for companies in terms of compliance, attractivity, talent retention. Which role can Internal Audit take to assess that companies are applying and evaluating continuous changing regulations without impacting the organizations operation.

Trainign date: 15.02.2024

Online

In English.

Applications for the training by  05.02.2024.

Click here for more information.

Nazwa użytkownika