IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Termin nadsyłania zgłoszeń do KOMISJI REWIZYJNEJ oraz SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO został przedłużony do dnia 31 marca br.

Termin nadsyłania zgłoszeń do KOMISJI REWIZYJNEJ oraz SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO został przedłużony do dnia 31 marca br.

Termin nadsyłania zgłoszeń do KOMISJI REWIZYJNEJ oraz SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO został przedłużony do dnia 31 marca br.

17.03.2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Komisji Nominacyjnej, termin nadsyłania zgłoszeń do KOMISJI REWIZYJNEJ  oraz SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO został przedłużony do  dnia 31 marca br.

Z przyczyn epidemiologicznych w Polsce i zdalnej pracy Biura IIA Polska Kandydaci i Zgłaszający proszeni są o wypełnienie formularza  zgłoszenia kandydata do organów IAW IIA Polska i przesłanie na adres e-mail: office@iia.org.pl

Formularz zgłoszeniowy do organów IIA Polska znajduje się w załączniku. 

Komisja Nominacyjna, ma za zadanie przeprowadzenie jawnego i otwartego procesu nominacyjnego do organów Instytutu Audytu Wewnętrznego IIA Polska na kadencję 2020-2023.

Uprzejmie informujemy, że przesłanie zgłoszenia przez kandydata stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie nominacyjnym. W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę trzecią, zgłaszający ma obowiązek uzyskać zgodę kandydata na udostępnienie i przetwarzanie jego danych w ramach procesu nominacyjnego.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w formularzu zgłoszenia kandydata do organów IAW IIA Polska.

Skład Komisji Nominacyjnej:
Bożena Stoma - Przewodnicząca
Agnieszka Madej - Sekretarz
Renata Kosowska
Teresa Goździewicz
Agnieszka Giebel

Formularz zgłoszeniowy do władz i organów IIA Polska

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika