IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | VI edycja konferencji "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy" pod honorowym patronatem IIA Polska

VI edycja konferencji "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy" pod honorowym patronatem IIA Polska

VI edycja konferencji "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy" pod honorowym patronatem IIA Polska

06.09.2019

Powszechna cyfryzacja stawia przed przedsiębiorstwami nowe możliwości - skrócenie drogi kontaktu z klientami i partnerami, umożliwia przeprowadzanie skomplikowanych analiz, pracę zdalną czy zarządzanie biznesem z dowolnego miejsca na świecie. Ale czy firmy dostrzegają zagrożenia towarzyszące tym możliwościom?

Zastanawiasz się czy sieć w Twojej firmie jest prawidłowo zabezpieczona.

Czy Twoje scenariusze działania na wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych są prawidłowe? Szukasz skutecznych metod zabezpieczenia Twojej firmy?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas VI edycji konferencji "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy".

 

Prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzą m.in.:

Marcin Kobyliński - Ekspert i manager w obszarach bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz informacyjnego, PWPW S.A.

Katarzyna Korulczyk - Kierownik ds. Ochrony Danych Osobowych, IOD, Nationale-Nederlanden Polska

Damian Klimas - Adiunkt, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski

Joanna Karczewska - Członek, ISACA Warsaw Chapter

Grzegorz Bernatek - Lead TMT Analyst, Audytel S.A.

Agenda na bieżąco jest aktualizowana na stronie wydarzenia.

Tematyka konferencji:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji:

- ochrona zasobów informacji;

- audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji;

- zarządzanie tożsamością;

- zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji;

- czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach;

- polityka bezpieczeństwa;

- systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji;

- ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa;

 

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu:

- przewidywanie i reagowanie na incydenty;

- scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania;

 

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego:

- mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu;

- identyfikacja personelu;

- kształtowanie środowiska;

 

4. Bezpieczeństwo organizacyjne:

- struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji:

- koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej;

- funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie;

 

5. Wdrożenie RODO w firmie:

- procesy przetwarzania danych;

- inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego;

- dostosowanie środowisk IT;

- wdrożenie i integracja;

- zapewnienie ciągłej zgodności;

 

Grupa docelowa:

- Prezesi i Członkowie Zarządu;

- Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji;

- Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji;

- Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego;

- Oficerowie bezpieczeństwa;

- Szefowie ochrony;

- Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. rozwoju;

 

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych.

Rejestracja w linku: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-33

 

Firmy chące wziąć udział prosimy o kontakt:

Daria Biernacka

mobile: +48/531 375 811

e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Nazwa użytkownika