IIA | Aktualnosci | W maju webinarium "czwartkowe" odbędzie się wyjątkowo 31 maja

W maju webinarium "czwartkowe" odbędzie się wyjątkowo 31 maja

W maju webinarium "czwartkowe" odbędzie się wyjątkowo 31 maja

20.05.2022

W maju webinarium "czwartkowe" odbędzie się wyjątkowo 31 maja, czyli we wtorek. Godzina 11.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące audytu realizacji zadań, które poprowadzi Marcin Dublaszewski.

Opis:

Przedstawienie mechanizmów oraz możliwości w zakresie przekrojowej oceny realizacji zadań - w kontekście efektywności wydatków oraz rozliczalności publicznej. 

Audytorzy wewnętrzni mogą zostać zaangażowani do przeprowadzenia kompleksowych ocen realizacji poszczególnych zadań. Prezentowane podejście oparte będzie na standardach wykorzystywanych przez instytucje UE.

Spotkanie jest otwarte, w formularzu rejestracyjnym prosimy o podanie informacji co do członkostwa w IIA oraz branży - dzięki temu będziemy się starać poznawać naszych odbiorców i podnosić jakość spotkań.

Link do rejestracji

Nazwa użytkownika