IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Webinar dla członków IIA Polska - spotkanie on-line Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska 12 stycznia 2022r.

Webinar dla członków IIA Polska - spotkanie on-line Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska 12 stycznia 2022r.

Webinar dla członków IIA Polska - spotkanie on-line Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska 12 stycznia 2022r.

03.01.2022

Zapraszamy na spotkanie Lubelskiego Koła Regionalnego IIA Polska, które odbędzie się w formie webinarium tylko dla Członków IIA Polska

Termin spotkania: 12 stycznia 2022r. (środa) od godz. 16.30 do godz. 18.30

            W programie spotkania wykład pt.: "Usługi społeczne w prawie zamówień publicznych.”, który przedstawi Pan Krzysztof JUŚCIŃSKI – członek zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa organu pomocniczego Wiceprezesa Rady Ministrów – Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Biegły sądowy, doradca, ekspert, wykładowca i znany szkoleniowiec z dziedziny zamówień publicznych. Tematyką zamówień publicznych zajmuje się od 2004 r. realizując zadania w administracji publicznej, szpitalach, podmiotach sektorowych, uczelniach wyższych, jak i wykonując zlecenia na rzecz innych podmiotów.

            Posiada wysoki poziom merytoryczny i wieloletnie praktyczne doświadczenie w dziedzinie kontroli funduszy strukturalnych, kwalifikowalności wydatków, a w szczególności w udzielaniu, opiniowaniu i kontroli zamówień publicznych. Jest certyfikowanym kontrolerem i osobą wpisaną na listę profesjonalnych audytorów i kontrolerów wewnętrznych. Jako kontroler przeprowadził kilkaset kontroli procedur udzielania zamówień publicznych. Od 2007r. Jest biegłym sądowym ustanowionym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z dziedziny prawa zamówień publicznych, a od 2008 r. również biegłym sądowym ustanowionym przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z dziedziny kontroli funduszy strukturalnych, kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych. Sporządza opinie na temat zamówień publicznych, m.in. na zlecenie sądów, prokuratur, żandarmerii wojskowej, jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce. Reprezentuje zamawiających i wykonawców jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą i organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto od 2006 r. jest wykładowcą i promotorem prac dyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na uczelniach  wyższych, jak też trenerem/szkoleniowcem/doradcą, który przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Przygotował również kilkaset dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Krzysztof Juściński jest autorem podręcznika dla zamawiających i wykonawców: Zamówienia Publiczne w projektach Europejskich.     

 Ze względów organizacyjnych proszę o zgłoszenie udziału w webinarze w terminie do dnia 11 stycznia 2022 r. do godziny 15.30 na adres: a.bojanek@iia.org.pl lub audyt.lublin@gmail.com.

 Webinar ma charakter zamknięty tylko dla Członków IIA Polska.

Szczegóły dotyczące logowania i linki zostaną przesłane po otrzymaniu zgłoszenia.

Udział w spotkaniu premiowany jest 2 godzinami CPE dla Członków IIA Polska.

Serdecznie zapraszam,

Andrzej Bojanek, DM, MBA, CGAP

Koordynator  Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Nazwa użytkownika