IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Webinaria organizowane przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Global

Webinaria organizowane przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Global

Webinaria organizowane przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Global

26.03.2020

Przedstawiamy informację o najbliższych webinariach organizowanych przez IIA Global.

07.04.2020 r.

Tylko dla członków: Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) and its Growing Importance to Corporate Boards.
Learn about important ESG issues, key stakeholders driving the conversation, and how companies are responding.
Dowiedz się o ważnych zagadnieniach dotyczących ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG), kluczowych interesariuszach nadających ton dyskusji oraz o tym jak firmy włączają się w działania w tym zakresie.

LINK

07.05.2020 r.

Utilizing Resources and Technology to Advance Internal Audit to Solve Company Problems.
Data analytics and new technology can enable audit to validate a department’s need for resources to fix an issue.
Analiza danych i nowe technologie mogą pozwolić audytowi na weryfikację jego zapotrzebowania na zasoby niezbędne do rozwiązywania problemów.

LINK

 

Nazwa użytkownika