IIA | Aktualnosci | Webinarium ECIIA i EIRG "Climate change, biodiversity and environmental sustainability"

Webinarium ECIIA i EIRG "Climate change, biodiversity and environmental sustainability"

Webinarium ECIIA i EIRG "Climate change, biodiversity and environmental sustainability"

25.01.2024

ECIIA i EIRG (European Institute Research Group), 7 lutego o godzinie 16:00 (CET), organizują webinarium na temat zmian klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju środowiska. W wydaniu Risk in Focus 2024 podkreślono, że zmiany klimatu, różnorodność biologiczna i zrównoważony rozwój środowiska są trzecim największym ryzykiem, z jakim organizacje będą musiały się zmierzyć do 2027 roku.

 

Będziemy dyskutować o:

  • Włączeniu ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem do planu audytu.
  • Strategiach współpracy podczas audytów ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.
  • Roli audytu wewnętrznego w procesie identyfikacji i weryfikacji danych.
  • Najnowszych publikacjach na ten temat

Webinarium w języku angielskim.

Zarejestruj się już dzisiaj!


ECIIA and EIRG (European Institute Research Group) are hosting a webinar on climate change, biodiversity and environmental sustainability on February 7, at 16:00 (CET). The 2024 edition of Risk in Focus (RiF) highlighted climate change, biodiversity, and environmental sustainability as the 3rd biggest risk organisations will face by 2027.
 

We will discuss:

  • The integration of sustainability risks into the audit plan
  • Collaboration strategies during audits of sustainability risks
  • The role of internal audit in the data identification and verification process
  • Recent publications on the topic

Register today!

Nazwa użytkownika