IIA | Aktualnosci | Webinarium - Internal Audit as an enabler for ESG Reporting

Webinarium - Internal Audit as an enabler for ESG Reporting

Webinarium - Internal Audit as an enabler for ESG Reporting

01.09.2023

W imieniu naszego Partnera, Wolters Kluwer TeamMate, zapraszamy na webinarium "Internal Audit as an enabler for ESG Reporting". Webinarium odbędzie się we wtorek, 5 września, w godzinach 11:00 - 12:00 CEST.

Cele szkolenia:

  • Zrozumienie kluczowych wymogów CSRD.
  • Wgląd w to, w jaki sposób CSRD dostosuje się do innych wymogów sprawozdawczych, w tym standardów ISSB.
  • Docenienie różnych ról, jakie może odegrać audyt wewnętrzny, aby umożliwić raportowanie w skutecznym środowisku kontrolnym.

Unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) będzie miała wpływ na wiele przedsiębiorstw działających w UE, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane w UE, czy poza nią. Jednocześnie Rada Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) wydała swoje pierwsze standardy, które będą wymagane w podobnym czasie. Podczas tego webinarium przeanalizujemy wymagania CSRD, ich zgodność ze standardami ISSB oraz rolę, jaką audyt wewnętrzny może odegrać w zapewnieniu zrozumienia ryzyka i skutecznych mechanizmów kontroli.

Aby otrzymać potwierdzenie godzin CPE, należy wziąć udział w całym webinarium i odpowiedzieć na co najmniej 3 pytania ankietowe. Po spełnieniu w/w wymagań certyfikat CPE będzie dostępny do pobrania podczas webinaru. Uczestnicy otrzymają 1 godzinę CPE.

 

Data: Wtorek, 5 września

Godzina: 11:00 - 12:00 CEST

Zapisz się już dzisiaj!

Prelegent:

Kevin Gould

Przewodniczący Komitetu Audytu i konsultant ds. audytu wewnętrznego

Kevin jest biegłym rewidentem z dużym doświadczeniem w audycie wewnętrznym i obecnie koncentruje się na ESG. Ma 25-letnie doświadczenie jako konsultant, doradca i audytor. Kevin od dawna interesuje się zrównoważonym rozwojem i posiada tytuł magistra w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskowego. Obecnie jest niezależnym konsultantem, a także dyrektorem nie wykonawczym i przewodniczącym komitetu audytu w kilku radach nadzorczych.

Nazwa użytkownika