IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Webinarium „The Relevance Factor” - 23.09.2021 r.

Webinarium „The Relevance Factor” - 23.09.2021 r.

Webinarium „The Relevance Factor” - 23.09.2021 r.

07.09.2021

Już dzisiaj zarejestruj się na webinarium „The Relevance Factor”, aby zapoznać się z najnowszymi trendami dotyczącymi rozpoznawania audytu wewnętrznego jako „zaufanego doradcy” a nie tylko „dostawcy usług zapewniających”. Bardzo często interesariusze przyjmują bardzo tradycyjne postrzeganie audytu wewnętrznego, co nie pozwala nam, audytorom, wyjść po za pewne ramy działania.

Podczas webinarium, dostępnego tylko dla członków IIA, Karen Brady, CIA, CRMA, CFE, CHIAP, opisze jak wprowadzić nowe środki i zaprezentować znaczenie audytu wewnętrznego wewnątrz organizacji oraz wartość, jaką oferuje. Wynik to lepsze docenienie wartości audytu wewnętrznego w organizacji.

Webinarium odbędzie się 23 września br.; rozpoczęcie o godz. 08:00 ET US

Zarejestruj się!

Więcej informacji.

 

Register for The Relevance Factor Webinar for a detailed overview of a fresh look at how Internal Audit needs to be recognized as a “trusted advisor” and not just a one-dimensional “assurance provider.” Oftentimes, Stakeholders’ overly traditional perception of internal audit does not allow us to break out of this box.

During the members-only webinar, Karen Brady, CIA, CRMA, CFE, CHIAP, will describe how to implement measures to demonstrate the relevance of Internal Audit within our organization and the value we can offer. The outcome will be a greater appreciation of the value of internal audit in the organization.

23 September 2021   8:00–9:00 a.m. ET US | Register

Learn more.

Nazwa użytkownika