IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Wspieramy studentów!

Wspieramy studentów!

Wspieramy studentów!

23.04.2021

Cieszymy się, że marka IIA Polska, jest coraz częściej rozpoznawana jako synonim wiedzy, a nasi członkowie jako profesjonaliści, którzy stosują Standardy IIA i przestrzegają Kodeksu Etyki, posiadający wiedzę i doświadczenie, którym chcą się dzielić.

Wsparcie studentów to m.in. możliwość publikowania ankiet na naszej stronie. Co niniejszym robimy.

W imieniu Pani Wiatrowskiej, studentki II roku II stopnia studiów na kierunku finanse i rachunkowość, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapraszamy do wypełnienia ankiety „Etyka i audyt śledczy jako narzędzia wykrywania i zapobiegania nadużyć gospodarczym”. Ankieta jest skierowana do osób pracujących w zawodach księgowego, audytora i biegłego rewidenta.

Ankieta jest anonimowa, a pozyskane w jej wyniku informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do napisania pracy magisterskiej.

Link do ankiety

Nazwa użytkownika