IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Wyniki pracy Komisji Nominacyjnej

Wyniki pracy Komisji Nominacyjnej

Wyniki pracy Komisji Nominacyjnej

22.05.2020

Zgodnie z treścią § 19 ust.1 d Regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz wyboru organów Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Komisja Nominacyjna podaje do wiadomości członków Instytutu listy kandydatów zgłoszonych do organów Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, w tym nominowanych.

Spośród 21 kandydatów do procesu nominacji dopuszczono 20 kandydatów spełniających kryteria formalne. Komisja Nominacyjna nominowała 19 kandydatów.

Informujemy, że kolejność umieszczenia kandydatów na poniższych listach wskazuje na ocenę Komisji: im wyżej dana osoba znalazła się na liście, tym wyżej została oceniona.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Wyniki pracy Komisji Nominacyjnej

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika