IIA | Aktualnosci | Za nami V Krajowy Kongres Forów Skarbników

Za nami V Krajowy Kongres Forów Skarbników

Za nami V Krajowy Kongres Forów Skarbników

18.05.2023

W wydarzeniu w Hotelu Marriott w Warszawie w dniach 10-11 maja wzięło udział blisko 500 Skarbników JST z całej Polski. Organizatorami Kongresu są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajowa Rada Forów Skarbników JST.

Kongres Skarbników to tradycyjnie już najważniejsza debata na temat spraw finansów JST. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. Podczas Kongresu uczestnicy poruszyli pełne spektrum tematów dotyczące finansów publicznych, uwzględniających różne perspektywy i spojrzenia. - Wszystkie sprawy, które są ważne dla Skarbników, są jednocześnie ważne dla całego samorządu terytorialnego - mówił dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Podczas Kongresu IIA Polska reprezentowali w bloku Użyteczność audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego Pani Marzena Staniszewska – Wiceprezes IIA Polska, Katarzyna Lenczyk-Woroniecka – Członek Zarządu IIA Polska i Wojciech Polakiewicz – Koordynator Koła Audytorów Jednostek Administracji Publicznej Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Więcej informacji znajduje się na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej: Link 

Nazwa użytkownika