IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Aktualnosci | Zespół ds. spraw zmian w statucie rozpoczął prace

Zespół ds. spraw zmian w statucie rozpoczął prace

Zespół ds. spraw zmian w statucie rozpoczął prace

16.02.2021

Uchwałą nr 14/WZC/2020 z dn. 27.08.2020 r., WZC zobowiązało Zarząd IIA Polska do opracowania zmian w statucie dot. sposobu glosowania na WZC.

Zarząd, wykonując nałożony przez WZC obowiązek, uchwałą z dnia 16.12.2020 r. powołał Zespół ds. Zmian w Statucie dotyczących sposobu głosowania podczas WZC.

W styczniu 2021 r. pracę rozpoczął Zespół w składzie :

  1. Marzena Staniszewska
  2. Katarzyna Lenczyk-Woroniecka
  3. Renata Walterbach-Wywrocka
  4. Rafał Urbaniak
  5. Sebastian Burgemejster

Po pierwszym spotkaniu Zespół przygotował i przesłał do Koordynatorów Kół Regionalnych i Branżowych IIA Polska, prośbę o przedstawienie propozycji zmian i zebranie ich w regionach.

Wszelkie informacje zwrotne zostaną zebrane przez Koordynatorów i przesłane do Zespołu Statutowego do 10.03 br.

Prosimy członków o aktywny udział w konsultacjach regionalnych i przesyłanie informacji do Koordynatorów Kół.

Nazwa użytkownika