IIA | Certyfikacja | Certyfikat Cia | CIA - Egzamin

CIA - Egzamin

Egzamin

 

Przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu

Rada ds. Certyfikacji Zawodowych (PCB) zatwierdziła nowe zasady umożliwiające, kandydatom do certyfikatów, przedłużenie dotychczasowego okresu 180 dni (czas na podejście do egzaminu od momentu otrzymania "Authorisation to test") o 60 dni. Jest to możliwe tylko raz i wiąże się z opłatą w wysokości 100 $. Aby wypełnić formularz aplikacyjny dot. przedłużenia okresu, w którym można podejść do certyfikau, należy zalogować się do systemu CCMS .

Egzaminy CIA będą dostępne po polsku

W październiku 2018 roku otrzymaliśmy wiadomość z IIA Global o rezygnacji z oferowania egzaminów CIA po polsku. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy i w lipcu 2019 roku udało się dojść do porozumienia.

Uzgodniliśmy z IIA Global, że egzaminy w języku polskim będą dostępne do 31.03.2021 r. według sylabusa 2018 (czyli sprzed zmian jakie weszły od 01.01.2019).

Informacje dotyczą różnicy pomiędzy egzaminami (sylabusem) dostępnymi po polsku do 31.03.2021 r. i egzaminami (sylabusem) dostępnymi w języku angielskim od 2019 r., a w języku polskim od kwietnia 2021 r.

Szczegóły w linku.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że niestety nie obejdzie się bez poniesienia przez IIA Polska znacznych kosztów związanych z utrzymaniem egzaminów CIA w języku polskim.

Koszty dotyczą tłumaczenia egzaminów, sprawdzenia poprawności tłumaczeń, a co za tym idzie również tłumaczenia podręczników do nowej wersji egzaminów.

Dodatkowo, aby egzaminy w języku polskim były dostępne, IIA Global wymaga, aby w każdym roku ilość podejść do egzaminów rosła. Na rok 2020 jest to 600 podejść do egzaminów CIA.

Zachęcamy do podnoszenia kwalifikacji poprzez rozpoczęcie ścieżki certyfikacyjnej w celu uzyskania certyfikatu CIA (Certified Internal Auditor) – Certyfikowany Aydtor Wewnętrzny.

 

W Polsce egzaminy odbywają się w centrach testowych firmy Pearson Vue: Link

Zdawanie egzaminu CIA online - często zadawane pytania.

 

Sylabus do egzaminów CIA.

 


Testy egzaminacyjne – ćwiczenia

Kandydaci do certyfikatu CIA, mający bezpośredni dostęp do systemu CCMS mogą zakupić ćwiczenia - testy do egzaminu CIA. Ćwiczenia dostępne są w jęz. angielskim i japońskim. Ćwiczenia w kolejnych językach będą udostępniane stopniowo w ciągu roku.

Link do IIA Global Bookstore gdzie można zakupić przykładowe testy.

Opłata za dostęp do ćwiczeń to 50 USD za każdą część, i można jej dokonać tylko raz. Ćwiczenia - testy można zakupić jeszcze przed złożeniem aplikacji do programu CIA. Nazwy formularzy, w zależności od części, umożliwiających zakup ćwiczeń to: “Practice Test CIA Part 1,” “Practice Test CIA Part 2,” and “Practice Test CIA Part 3”.

Po rejestracji – zakupie ćwiczeń, kandydat otrzyma link od firmy obsługującej testy. Do linku można wejść tylko raz. Prosimy również o zwrócenie uwagi, że formularze do zakupu ćwiczeń to NIE SĄ formularze rejestracyjne na egzaminy.

 

Dodatkowe materiały przygotowujące do egzaminu CIA

W załączeniu tabela z listą publikacji, które pomogą w przygotowaniu do egzaminu CIA wg nowej, 3-częściowej struktury. Publikacje w języku angielskim.

Nazwa użytkownika