IIA | Certyfikacja | Certyfikat Cia | CIA - Terminy

CIA - Terminy

Terminy

 

Ważne - daty i terminy w procesie certyfikacji

Aplikacja - po złożeniu aplikacji należy w okresie 90 dni przesłać wszystkie wymagane dokumenty i uzupełnić wymagane informacje, aby aplikacja została zatwierdzona.

Opłata aplikacyjna - opłatę aplikacyjną uiszcza się przy składaniu aplikacji i jest ona ważna przez okres ważności aplikacji.

Okres ważności aplikacji - zmieniono okres, przez który ważna jest aplikacja. Po zatwierdzeniu, aplikacja ważna jest 3 lata.

Przedłużenie okresu ważności aplikacji - możliwe jest jednokrotne przedłużenie okresu ważności aplikacji o 12 miesięcy. Możliwość taka wiąże się z dokonaniem opłat. Więcej informacji w Certification Candidate Handbook.

Termin podejścia do egzaminu - od momentu rejestracji na egzamin w systemie CCMS i opłacenia opłaty egzaminacyjnej, kandydat ma 180 dni na podejście do egzaminu.

UWAGA - ZMIANA Przedłużenie możliwości podejścia do egzaminu - istnieje możliwość jednokrotnego przedłużenia możliwości podejścia do egzaminu o 75 dni. Możliwość taka wiąże się z dokonaniem opłat. Więcej  informacji w Certification Candidate Handbook.

UWAGA - ZMIANA Okres karencji przed ponownym podejściem do egzaminu po nieudanej próbie zdania - okres karencji to 30 dni, czyli jeżeli kandydat nie zda egzaminu (lub jego części jak w przypadku CIA), może ponownie do niego podejść po 30. dniach.

Zmiana terminu egzaminu - zmiana lub anulowanie już ustalonego terminu egzaminu jest możliwe najpóźniej do 48 godzin przed wyznaczonym terminem. Według posiadanych przez nas informacji, minimalny czas na zmianę egzaminu może się zmienić. Zmiana jak również anulowanie egzaminu wiąże się z opłatą w wysokości 75 USD.

Więcej bieżących informacji znajduje się w Certification Candidate Handbook.


Wyjątki związane z wymogami dotyczącymi edukacji w programach certyfikacyjnych IIA – ważna zmiana

Globalna Rada Dyrektorów (GBD) zaakceptowała wyjątki dotyczące wymogów edukacyjnych jako obowiązujące do wszystkich programów certyfikacyjnych IIA. Do tej pory wyjątki miały zastosowanie tylko do osób, które zarejestrowały się do programu CIA.

Na chwilę obecną można cały czas korzystać z formularza dostępnego na stronie IIA Global (https://global.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Eligibility-Requirements.aspx ). Nowy formularz aplikacyjny dla wszystkich programów certyfikacyjnych zostanie wkrótce opublikowany. W załączeniu link do broszury informacyjnej  .

Nazwa użytkownika