IIA | Certyfikacja | Certyfikat Crma | CRMA - Wymagania dla kandydatów

CRMA - Wymagania dla kandydatów

Wymagania dla kandydatów

 

Warunkiem zdobycia certyfikatu CRMA jest:

  1. Posiadanie aktywnego certyfikatu CIA,

  2. 5 lat doświadczenia zawodowego w audycie wewnętrznycm oraz / lub w zarządzaniu ryzykiem,

Kandydaci do certyfikatu CRMA mogą rozpocząć certyfikację oraz podejść do egzaminu przed spełnieniem powyższych warunków, jednak po zdaniu egzaminu nie otrzymają certyfikatu, jeżeli wszystkie przedstawione warunki nie zostaną spełnione.

 

Okres ważności aplikacji

Aplikacja jest ważna przez 2 lata od momentu jej zatwierdzenia.

Nazwa użytkownika