IIA | Certyfikacja | Internal Audit Practitioner

Internal Audit Practitioner

Internal Audit Practitioner

Pierwszy przystanek na drodze do sukcesu.

Aby wesprzeć studentów, a także nowych i rotacyjnych audytorów na ich drodze do zawodu audytora wewnętrznego, IIA ogłasza zmienione wymagania dotyczące wykształcenia i zatrudnienia w programie Internal Audit Practitioner. Tytuł Internal Audit Practitioner to świetny sposób na wykazanie się umiejętnościami w zakresie audytu wewnętrznego. Posiadanie aktywnego statusu  Internal Audit Practitioner otwiera nową drogę do uzyskania tytułu Certified Internal Auditor®️ (CIA®️), jedynego uznawanego na całym świecie certyfikatu dla praktyków audytu wewnętrznego.

Kandydaci będą mieli dwa lata na ukończenie programu Internal Audit Practitioner od daty zatwierdzenia aplikacji do programu. Możesz prezentować tę desygnację w swoim CV przez trzy lata. Do utrzymania tego tytułu nie jest wymagane raportowanie godzin CPE, ale desygnacja jest ważna TYLKO trzy (3) lata.

 

Kto powinien ubiegać się o tytuł Praktyka Audytu Wewnętrznego?

 • Studenci uniwersytetów - ukończenie studiów z tytułem Internal Audit Practitioner odzwierciedla zaangażowanie w rozpoczęcie pracy w zawodzie z podstawową wiedzą potrzebną do natychmiastowego rozpoczęcia pracy.
 • Początkujący audytorzy wewnętrzni - uzyskanie tego desygnacji pozwala złożyć oświadczenie o swojej wiedzy i umiejętnościach w miarę postępów w programie CIA.
 • Rotacyjni audytorzy wewnętrzni - to oznaczenie jest idealne dla audytorów rotacyjnych, ponieważ szybko demonstruje wiedzę i umiejętności w zakresie standardów IIA.
 • Menedżerowie działów audytu wewnętrznego – ta desygnacja pomaga wykazać, że audytorzy wewnętrzni są dobrze zaznajomieni z podstawami audytu wewnętrznego i ustanawia wspólne podstawy umiejętności i wiedzy związanej z najlepszymi praktykami audytu wewnętrznego.

 

Informacje dodatkowe:

 • 5 domen sylabusa, z których każda dotyczy zestawu standardów IIA.
 • 2-godzinny egzamin.
 • 100 pytań wielokrotnego wyboru.
 • Centrum egzaminacyjne lub egzamin online.
 • Dwa lata na ukończenie egzaminów po zatwierdzeniu aplikacji.
 • Trzy lata ważności desygnacji.
 • Trzy lata na zapisanie się do programu certyfikacyjnego CIA®️.
 • Sto pytań do samodzielnej nauki dołączonych do zatwierdzonej aplikacji.

Często zadawane pytania.

Nazwa użytkownika