IIA | Certyfikacja | Internal Audit Practitioner

Internal Audit Practitioner

Internal Audit Practitioner

Po kilku latach od uruchomienia programu Internal Audit Practitioner, IIA Global wprowadziło zmiany, aby program lepiej odpowiadał bieżącym potrzebom.

Wprowadzenie nowego programu, który wystartuje w listopadzie 2020 r., daje studentom i specjalistom ds. audytu wewnętrznego, którzy są zaangażowani w rozwój zawodu i chcą otrzymać certyfikat CIA, narzędzie potrzebne do rozpoczęcia procesu certyfikacji. Niektóre ze zmian programu opisano poniżej:

  • W przeciwieństwie do obecnego programu Internal Audit Practitioner (IAP), który obejmuje wymóg zdania egzaminu CIA cz. 1, nowy program będzie miał własny egzamin składający się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru. Dzięki dostępności nowego, oddzielnego egzaminu IAP, osoby, które będą chciały rozpocząć program CIA, będą musiały zdać wszystkie 3 części egzaminu CIA.
  • Sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego nie jest już wymagane, co czyni program idealnym dla studentów i rozpoczynających pracę audytorów wewnętrznych.
  • Opłaty za program będą niższe – aplikacja i rejestracja na egzamin - 225 $ (75 $ + 150 $) dla członków IIA i 400 $ (150 $ + 250 $) dla pozostałych osób.
  • Interaktywne przykładowe pytania egzaminacyjne zostaną uwzględnione w opłatach za aplikację.
  • Nie ma wymogu raportowania godzin CPE.
  • Desygnacja Internal Audit Practitioner (IAP) jest ważna przez 3 lata odo jej uzyskania.

Więcej informacji w poniższych linkach:

IAP - nowy

Internal Audit Practitioner (IAP)

IAP - często zadawane pytania

Nazwa użytkownika