IIA | Certyfikacja | Komunikaty | CRMA: dlaczego, jak i co się zmienia?

CRMA: dlaczego, jak i co się zmienia?

CRMA: dlaczego, jak i co się zmienia?

16.06.2020

Dlaczego?

Zapewnienie zarządzania ryzykiem jest jednym z głównych zadań audytu wewnętrznego. Ponieważ w obszarze ryzyka zachodzi wiele zmian, The IIA, mając na uwadze te zmiany, postanowiło odzwierciedlić je w programie certyfikacyjnym CRMA® (Certification in Risk Management Assurance®) w taki sposób, aby program odpowiadał bieżącym wymaganiom tego obszaru. Wymagało to dokładnej oceny wymogów egzaminu oraz materiału aby mieć pewność, że są w nich odzwierciedlone umiejętności wymagane do audytowania pojawiających się obecnie ryzyk. Wzięto również pod uwagę punkt widzenia organizacji wymagany do efektywnego zapewnienia zarzadzania ryzykiem.

IIA Global przeprowadził dwa badania – w 2018 r. ankietę dotyczącą rynku certyfikatów oraz w 2019 r. ankietę dotyczącą analizy zawodu. Ankieta dotycząca rynku ujawniła dwuznaczność postrzegania programów CRAM® i CIA®. Dodatkowo potwierdziła, że wymagane jest większe doświadczenie w biznesie oraz wyższy poziom wiedzy dotyczącej zarządzania ryzykiem, aby dostarczyć efektywnego zapewnienia zarządzania ryzykiem. W związku z tym nowy program CRMA® został ustalony jako ścieżka kariery dla audytorów wewnętrznych, którzy posiadają certyfikat CIA®. CRMA® jest jedynym certyfikatem dotyczącym zapewnienia zarządzania ryzykiem dla audytorów wewnętrznych.

Jak?

Zwiększył się zakres wiedzy zarówno z obszaru biznesu jaki i audytu wewnętrznego, wymagany do podejścia do egzaminu. Dodatkowo, nowy egzamin zawiera pytania wielokrotnego wyboru jak również pytania w innym, bardziej zaawansowanym formacie, takie jak zestawy scenariuszy czy uzupełnienie brakujących informacji. Również poziom wiedzy wymagany do podejścia do egzaminu został zmieniony z „od podstawowego do zaawansowanego” na zaawansowany.

Co?

 

BIEŻĄCY CRMA®

POPRAWIONY / NOWY CRMA®

WARUNEK WSTĘPNY

zdana pierwsza część egzaminu CIA® (CIA® cz. I)

posiadanie aktywnego certyfikatu CIA®

EGZAMIN CRMA

100 pytań wielokrotnego wyboru

125 pytań (wielokrotnego wyboru oraz do 50% pytań zaawansowanego formatu)

POZIOM KOMPETENCJI

podstawowy do zaawansowanego

zaawansowany

CZAS EGZAMINU

120 minut

150 minut

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2 lata doświadczenia w audycie lub kontroli związanej z biznesem

5 lat doświadczenia w biznesie, z czego co najmniej 2 lata doświadczenia w audycie lub obszarze pokrewnym

 

Kiedy?

Począwszy od marca 2021 r. zaczną obowiązywać nowe wymagania dotyczące programu CRMA®, tj. format, zakres oraz ceny. Nowi kandydaci jak również posiadacze certyfikatu oraz osoby w trakcie certyfikacji, znajdą więcej informacji o wpływie zmian na ich sytuację. Często zadawane pytania dotyczące okres przejściowego na stronie IIA Global (link poniżej).

Więcej informacji na stronie IIA Global

W załączeniu również linki do obecnego oraz nowego Sylabusa CRMA®.

CRMA Current Exam Syllabus
CRMA March 2021 Exam Syllabus

Nazwa użytkownika