IIA | Certyfikacja | Komunikaty | Egzaminy CIA po polsku - aktualizacja

Egzaminy CIA po polsku - aktualizacja

Egzaminy CIA po polsku - aktualizacja

06.11.2020

Jak już wcześniej informowaliśmy, na podstawie analizy przeprowadzonej przez IIA Global zostały opracowywane zmiany zakresu egzaminów CIA.

Egzamiy wg nowego sylabusa w angielskiej wersji językowej obowiązują od stycznia 2019 roku.

 

Informacje dotyczące możliwości zdawania egzaminów CIA po polsku od 2019 r.

Po zmianach egzamin nadal będzie składać się z trzech części. Opis zmian oraz porównanie zawartości poszczególnych części egzaminu, przed i po zmianach, zostały przedstawione w informatorze CIA Exam: Why and How It’s Changing. Odpowiedzi na często zadawane pytania są zawarte w informatorze CIA Exam: FAQs.

Wersja polska w FAQ w załączeniu: Zmiany sylabusa do egzaminu CIA. Często zadawane pytania.

 

Egzaminy CIA w języku polskim można zdawać według starego sylabusa do 31 marca 2021 r.
 

Od 01.04.2021 r. egzaminy CIA w języku polskim będzie można zdawać według sylabusa 2019, tj. po zmianach sylabusa jakie zostały wprowadzone od 01.01.2019 r.

W przypadku zdania części egzaminów  według syllabusa 2018, są one zaliczone i nie tracą ważności w związku ze zmianą syllabusa. Pozostałe części trzeba będzie zdać od 01.04.2021 r według syllabusa 2019.

Podręczniki. Obecnie trwają prace nad podręcznikami do CIA w języku polskim (tłumaczenie podręczników I.Gleim'a).

 

UWAGA: Przy realizacji szkoleń przygotowujących do egzaminów CIA oraz CGAP,  a także wszystkich szkoleń w ramach Akademii Audytora (część I, II, III) oraz szkoleń Ocena jakości audytu wewnętrznego – QA, współpracujemy z naszym partnerem merytorycznym – firmą AuditSolutions Link
Wykładowcy AuditSolutions to doświadczeni trenerzy, audytorzy, praktycy posiadający międzynarodowe certyfikaty oraz bogate doświadczenie zawodowe w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorze prywatnym i sektorze publicznym. Ale przede wszystkim to osoby potrafiące przekazywać wiedzę i prowadzić interesujące zajęcia. 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie AuditSolutions: Link

Nazwa użytkownika