IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Opłaty w procesie certyfikacji

Opłaty w procesie certyfikacji

Opłaty w procesie certyfikacji

 

W poniższej tabeli przedstawiamy opłaty związane z procesem certyfikacji obowiązujące od 01 kwietnia 2017 roku.

Opłata dotyczy: Członkowie IIA non-IIA Student / Profesor
Opłata aplikacyjna 115 USD 230 USD 65 USD
Egzamin CIA® cz. I 280 USD 395 USD 230 USD
Egzamin CIA® cz. II 230 USD 345 USD 180 USD
Egzamin CIA® cz. III 230 USD 345 USD 180 USD

Egzaminy specjalistyczne
CGAP®, CFSA®, CCSA®, CRMA®

380 USD 495 USD nie dotyczy

Opłata za możliwość przedłużenia okresu podejścia do egzaminu (powyżej 180 dni)

     
60 dni ** 100 USD 100 USD 100 USD
Opłata za zmianę / anulowanie terminu egzaminu *** 75 USD 75 USD 75 USD
Jednorazowe przedłużenie ważności  aplikacji o 12 miesięcy 275 USD 275 USD 275 USD
Opłata za raportowanie CPE do CIA® 30 USD 120 USD 120 USD
Opłata za raportowanie CPE do
certyfikatów specjalistycznych
(za każdy posiadany certyfikat)
20 USD 120 USD nie dotyczy

** - opłata wnoszona kiedy wcześniej ustalony termin egzaminu jest zmieniany lub anulowany; dotyczy wszystkich egzminów

*** - opłata wnoszona bezpośrednio do Pearson VUE.

Dane IIA Global do przelewu - załącznik.

 

Zmiana opłat certyfikacyjnych

Szanowni Członkowie, informujemy, że przy tworzeniu rocznego budżetu IIA Global, po przeanalizowaniu wielu czynników, zostały zatwierdzone podwyżki opłat certyfikacyjnych. W załączniku znajdują się często zadawane pytania (FAQ) Link

 

Nazwa użytkownika