IIA | Certyfikacja | Opłaty w procesie certyfikacji

Opłaty w procesie certyfikacji

Opłaty w procesie certyfikacji

 

W poniższej tabeli przedstawiamy obowiązujące opłaty związane z procesem certyfikacji.

Opłaty obowiązują od 01.09.2022 r.

Opłata dotyczy: Członkowie IIA non-IIA Student
Opłata aplikacyjna 115 USD 230 USD 65 USD
Egzamin CIA® cz. I 295 USD 425 USD 245 USD
Egzamin CIA® cz. II 265 USD 395 USD 215 USD
Egzamin CIA® cz. III 265 USD 395 USD 215 USD
       
Opłaty obowiązujące od 1 lipca 2024 r. Członkowie IIA non-IIA Student
Opłata aplikacyjna 120 USD 240 USD 65USD
Egzamin CIA® cz. I 310 USD 445 USD 245 USD
Egzamin CIA® cz. II 280 USD 415 USD 215 USD
Egzamin CIA® cz. III 280 USD 415 USD 215 USD
       
Internal Audit Practitioner      
Opłata aplikacyjna 75 USD 150 USD nie dotyczy
Opłata egzaminacyjna 150 USD 250 USD nie dotyczy
       
CRMA®      
Opłata aplikacyjna 95 USD 210 USD nie dotyczy
Opłata egzaminacyjna 445 USD 580 USD nie dotyczy
       

CRMA® - opłaty obowiązujące od 1 lipca 2024 r.

     
Opłata aplikacyjna 100USD 200 USD nie dotyczy
Opłata egzaminacyjna 465 USD 610 USD nie dotyczy
       

Opłata za możliwość przedłużenia okresu podejścia do egzaminu (powyżej 180 dni)

     
75 dni * 100 USD 100 USD nie dotyczy
Opłata za zmianę / anulowanie terminu egzaminu ** 75 USD 75 USD nie dotyczy
Jednorazowe przedłużenie ważności  aplikacji o 12 miesięcy 275 USD 275 USD nie dotyczy
       
       
Opłata za raportowanie CPE / CPD Członkowie IIA - aktyny certyfikat Pozostałe osoby - aktywny certyfikat Student
CIA® 30 USD 120 USD nie dotyczy

Opłata za raportowanie CPE do
certyfikatów specjalistycznych
(za każdy posiadany certyfikat) CGAP®, CFSA®, CCSA®

20 USD 120 USD nie dotyczy
QIAL 30 USD 120 USD nie dotyczy

Opłata za raportowanie CPE / CPD

od 01.09.2023 r.

Członkowie IIA - certyfikat w statusie "grace period" Pozostałe osoby -  certyfikat w statusie "grace period" Student
CIA® 60 USD 240 USD nie dotyczy
Opłata za raportowanie CPE do
certyfikatów specjalistycznych
(za każdy posiadany certyfikat) CGAP®, CFSA®, CCSA®
40 USD 240 USD nie dotyczy
QIAL 60 USD 240 USD nie dotyczy
       
Opłata za przywrócenie ważności certyfikatu (w przypadku gdy certyfikat był nieaktywny dłużej niż 12 miesięcy) 100 USD 250 USD nie dotyczy
       
Opłata egzaminacyjna - certyfikaty specjalistyczne 380 USD 495 USD nie dotyczy

* - opłata wnoszona kiedy wcześniej ustalony termin egzaminu jest zmieniany lub anulowany; dotyczy wszystkich egzminów

** - opłata wnoszona bezpośrednio do Pearson VUE.

Z doświadczenia zalecamy płatności kartą (kredytową lub debetową). Jeżeli jednak kandydat zdecyduje się na dokonanie płatności przelewem, należy pamiętać, że do kwoty przelewu należy dodać 20 USD. Jest to opłata administracyjna dla banku w USA. Więcej w linku.

Więcej informacji o opłatach na stronie IIA Global

 

Nazwa użytkownika