IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Certyfikacja | Opłaty w procesie certyfikacji

Opłaty w procesie certyfikacji

Opłaty w procesie certyfikacji

 

W poniższej tabeli przedstawiamy obowiązujące opłaty związane z procesem certyfikacji.

Opłata dotyczy: Członkowie IIA non-IIA Student
Opłata aplikacyjna 115 USD 230 USD 65 USD
Egzamin CIA® cz. I 280 USD 395 USD 230 USD
Egzamin CIA® cz. II 230 USD 345 USD 180 USD
Egzamin CIA® cz. III 230 USD 345 USD 180 USD
       
Internal Audit Practitioner      
Opłata aplikacyjna 75 USD 150 USD nie dotyczy
Opłata egzaminacyjna 150 USD 250 USD nie dotyczy
       
QIAL      
Opłata aplikacyjna 250 USD 300 USD nie dotyczy
Case Study lub PPE Unit 1 450 USD 600 USD nie dotyczy
Case Study lub PPE Unit 2 450 USD 600 USD nie dotyczy
Case Study lub PPE Unit 3 450 USD 600 USD nie dotyczy
Prezentacja 950 USD 1 150 USD nie dotyczy
Wywiad / rozmowa 1 450 USD 1 750 USD nie dotyczy
       

CRMA®

     
Opłata aplikacyjna 115 USD 230 USD nie dotyczy
Opłata egzaminacyjna 380 USD 495 USD nie dotyczy
       

Opłata za możliwość przedłużenia okresu podejścia do egzaminu (powyżej 180 dni)

     
60 dni * 100 USD 100 USD nie dotyczy
Opłata za zmianę / anulowanie terminu egzaminu ** 75 USD 75 USD nie dotyczy
Jednorazowe przedłużenie ważności  aplikacji o 12 miesięcy 275 USD 275 USD nie dotyczy
Odnowienie programu CPEA/CPSA  170 USD 170 USD nie dotyczy
       
Opłata za raportowanie CPE / CPD      
CIA® 30 USD 120 USD nie dotyczy

Opłata za raportowanie CPE do
certyfikatów specjalistycznych
(za każdy posiadany certyfikat) CGAP®, CFSA®, CCSA®

20 USD 120 USD nie dotyczy
QIAL 30 USD 120 USD nie dotyczy
       
Opłata za przywrócenie ważności certyfikatu (w przypadku gdy certyfikat był nieaktywny dłużej niż 12 miesięcy) 100 USD 250 USD nie dotyczy
       
Opłata egzaminacyjna (CCSA, CFSA, CGAP) 380 USD 495 USD nie dotyczy

* - opłata wnoszona kiedy wcześniej ustalony termin egzaminu jest zmieniany lub anulowany; dotyczy wszystkich egzminów

** - opłata wnoszona bezpośrednio do Pearson VUE.

Z doświadczenia zalecamy płatności kartą (kredytową lub debetową). Jeżeli jednak kandydat zdecyduje się na dokonanie płatności przelewem, należy pamiętać, że do kwoty przelewu należy dodać 20 USD. Jest to opłata administracyjna dla banku w USA. Więcej w linku.

Więcej informacji o opłatach na stronie IIA Global

 

Nazwa użytkownika