IIA | Kalendarium | Wydarzenia | "Czwartkowe webinarium" IIA Polska

"Czwartkowe webinarium" IIA Polska

"Czwartkowe webinarium" IIA Polska

 

Zapraszamy na "Czwartkowe webinarium" IIA Polska Rola Internal Audit Service w ładzie organizacyjnym Komisji Europejskiej i agencji UE.

Prelegentka: Agnieszka Kaźmierczak, Dyrektor Internal Audit Service.

Jest od października 2023 roku Audytorem Wewnętrznym Komisji Europejskiej i dyrektorem generalnym Służby Audytu Wewnętrznego (Internal Audit Service).

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

W polskiej administracji rządowej od 1996 roku współtworzyła system kontroli i monitorowania środków unijnych, początkowo w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej a następnie w Ministerstwie Finansów, gdzie przewodniczyła także pracom nad wprowadzeniem audytu wewnętrznego do sektora finansów publicznych. W latach 2003-2005 była dyrektorem w firmie doradczo-audytowej Deloitte.

Od 2005 roku jest urzędnikiem Komisji Europejskiej. Jako radca generalny przygotowywała ocenę jakości audytu a od 2007 jako dyrektor kierowała audytem wewnętrznym w autonomicznych organach i podmiotach UE (Europejska Służba Zagraniczna, agencje, wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe). Pomiędzy 2014 a 2019 była odpowiedzialna za finanse, kontrolę wewnętrzną i systemy informatyczne w dyrekcjach generalnych do spraw transportu i energii. W latach 2019-2023 pełniła funkcję dyrektora generalnego Agencji Dostaw Europejskiej Wspól noty Energii Atomowej (Euratom Supply Agency).

Posiada certyfikaty Certified Internal Auditor oraz Certified Government Auditing Professional. Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła w pracach IIA w Polsce, jako wiceprezes zarządu SAW, i na szczeblu globalnym, jako członek Komitetu Sektora Publicznego.

29.02.2024 godz. 11:00-13:00

2,4 CPE

Uwaga: Webinarium otwarte!

Link do rejestracji

Poza potwierdzeniem rejestracji wysłany zostanie do uczestników specjalny link do samego wydarzenia.

Nazwa użytkownika