IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | Kalendarium | Wydarzenia | Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska

Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska

Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska

 

Łódzkie Koło Regionalne IIA Polska serdecznie zaprasza członków oraz sympatyków Koła do udziału w dniu 8 grudnia 2021 r. w spotkaniu „Kodeks etyki audytora wg  IIA w rzeczywistości pandemii Covid-19”. Naszym gościem będzie Krzysztof Radecki - audytor wewnętrzny CGAP®, DPO (Inspektor Ochrony Danych), Member of ISACA®. Podczas webinaru nasz gość przybliży uczestnikom:

  • dlaczego warto walczyć o zasady audytu wewnętrznego w skomplikowanym świecie biznesu i pandemii coronavirusa, 
  • problemy postaw etycznych w realizacji zadań audytora wewnętrznego w realiach pandemii,
  • etyka realizacji zadania audytowego a praktyka audytu wewnętrznego w dobie pandemii.

Zawodowe portfolio naszego prelegenta:

  • absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania,
  • Certyfikat Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych poświadczający uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze administracji państwowej (Certified Government Auditing Professional®), egzamin państwowy przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Finansów uprawniający do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • w 2007 roku uzyskanie uprawnień trenera Ministerstwa Finansów w zakresie audytu wewnętrznego,
  • w 2016 roku ukończenie studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, kierunek „cyberbezpieczeństwo",
  • 27 lat doświadczeń w zakresie prowadzenia szkoleń i zajęć dydaktycznych – tj. m.in.: prezentacje publiczne, seminaria , wykłady , warsztaty dla firm komercyjnych oraz sektora publicznego,
  • menedżer z 11 letnim doświadczeniem pracy w instytucjach finansowych, 17-letnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego w instytucjach publicznych,
  • wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych.

 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00 i potrwa około 2,5 godziny.

Ze względów organizacyjnych proszę o zgłaszanie udziału w wydarzeniu w terminie do 6 grudnia na adres: m.kowalik@iia.org.pl 

Szczegóły dotyczące logowania zostaną przesłane zainteresowanym osobom mailem.

Dla członków IIA Polska spotkanie będzie premiowane godzinami CPE.

 

Serdecznie zapraszamy 

Anna Królak

Koordynator ŁKR IIA Polska

Magdalena Kowalik 

Z-ca Koordynatora ŁKR IIA Polska

Nazwa użytkownika