IIA | Kalendarium | Wydarzenia | !Zapisz w kalendarzu! Dzień ESG – 01.12.2023 r.

!Zapisz w kalendarzu! Dzień ESG – 01.12.2023 r.

!Zapisz w kalendarzu! Dzień ESG – 01.12.2023 r.

 

ECIIA organizuje The ESG Day, hybrydowe wydarzenie, które odbędzie się 1 grudnia 2023 r., i podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia 6 godzin CPE.

Podczas tego wydarzenia przyjrzymy się nowym regulacjom europejskim dotyczącym wymogów ESG "Środowisko, społeczeństwo i zarządzanie". Odbędą się sesje plenarne na temat nowego modelu biznesowego, nowych zagrożeń i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem nowych dyrektyw i standardów europejskich (Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju).

Omówimy rolę, jaką muszą odgrywać audytorzy wewnętrzni, wsparcie dla organów zarządzających oraz współpracę wewnętrzną i z audytorami zewnętrznymi. Przedstawione zostaną również nowe Globalne Standardy Audytu Wewnętrznego. Celem jest podniesienie świadomości na temat nowych ram regulacyjnych, nowego modelu biznesowego i zachęcenie do dzielenia się najlepszymi praktykami.

Główne zalety uczestnictwa w ESG Day:

  • ESG to w tej chwili bardzo ważny temat; ESG ma lub będzie miało wpływ na działalność większości firm w UE w kwestii wymogów dotyczących raportowania. Dlatego tak ważne dla audytorów wewnętrznych jest pozyskanie aktualnej wiedzy na ten temat.
  • Podczas ESG Day w rolach prelegentów będą występowali eksperci w tej dziedzinie z całej Unii Europejskiej.
  • Uczestnicy wydarzenia otrzymają 6 godzin CPE.
  • Cena za udział: 250 € netto stacjonarnie, i 200 € netto online.

Zapisz datę w kalendarzu!

The ESG Day

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika