IIA | Node | Komisja Nominacyjna

Komisja Nominacyjna

Komisja Nominacyjna

Szanowni Państwo – Członkowie IIA Polska,

Informujemy, że podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 30 czerwca 2022 r., oraz na podstawie uchwały Zarządu IIA Polska, została wybrana Komisja Nominacyjna na kadencję 2022-2025.

W skład Komisji Nominacyjnej wchodzą niżej wymienione osoby:

Magdalena Kubik, Magda Orenkiewicz (d.Wasiołek), Olga Petelczyc, Andrzej Brągiel, Marcin Dobruk.

 

Komisja Nominacyjna ma za zadanie wspierać proces wyboru władz IIA Polska na kadencję 2023-2026.

Zasady wyboru członków władz zostały opisane w naszym Statucie oraz Regulaminie Wyboru Organów IAW IIA Polska (pełny tekst w niniejszym linku).

Komisja Nominacyjna, zgodnie ze Statutem ma za zadanie "przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków obiektywnych ocen wszystkich zgłoszonych kandydatów pod względem ich przydatności do pełnienia funkcji w Instytucie".

Wynikiem prac Komisji Nominacyjnej będzie lista kandydatów do władz Instytutu. Prezentacja kandydatów przez Komisję Nominacyjną następuje na Walnym Zebraniu Członków.

Formularz zgłoszeniowy do IIA Polska

Pobierz Zobacz

W dniu 13.10.2022 r., na pierwszym spotkaniu Komisji Nominacyjnej IIA Polska, podjęto decyzję o zapewnieniu trybu ciągłości działania i wybrano osoby do pełnienia następujących funkcji:

  • Andrzej Brągiel - Przewodniczący Komisji Nominacyjnej IIA Polska,
  • Olga Petelczyc - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nominacyjnej IIA Polska,
  • Magdalena Kubik - I Sekretarz Komisji Nominacyjnej IIA Polska,
  • Magda Orenkiewicz - II Sekretarz Komisji Nominacyjnej IIA Polska.

W najbliższym czasie, na stronie IIA Polska zostanie opublikowany komunikat o terminie zgłaszania kandydatur na nową kadencję do Zarządu i Organów IIA Polska, a także aktualny formularz zgłoszeniowy.

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

w związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnych władz i organów (Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki) Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, zapraszamy do zgłaszania kandydatur do pełnienia funkcji:

  • Prezesa IIA Polska;
  • Członków Zarządu IIA Polska;
  • oraz do Organów Instytutu:

          - Komisji Rewizyjnej

          - Komisji Etyki.

W załączeniu, przekazujemy arkusz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu należy przekazywać na adres office@iia.org.pl   w okresie  02 listopada 2022 r.  28 lutego 2023 r.

Liczymy na zgłaszanie się osób profesjonalnych i doświadczonych, których udział w pracach IIA Polska będzie stanowić istotne wparcie dla Instytutu i jego Członków.

W załączniku formularz zgłoszeniowy. 

Komisja Nominacyjna

Nazwa użytkownika