IIA | Node | CRMA - Egzamin

CRMA - Egzamin

Egzamin

 

Egzamin CRMA składa się z dwóch części:

1) Część 1 egzaminu CIA.
2) Oddzielny egzamin CRMA, który składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru obejmujących cztery domeny.

Wymagane jest ukończenie egzaminu CRMA w czasie dwóch godzin.

Kandydaci, którzy zaliczyli już 1 część egzaminu CIA, po potwierdzeniu spełnienia tego wymogu, mogą podejść bezpośrednio do zasadniczego egzaminu CRMA, .

 

W Polsce egzaminy odbywają się w centrach testowych firmy Pearson Vue: Link

Nazwa użytkownika