IIA | O-nas | Historia

Historia

Historia

 

The Institute of Internal Auditors (IIA) jest najstarszą i największą na świecie organizacją audytorów wewnętrznych, skupiającą prawie dwieście tysięcy osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych, która powstała w 1941 roku w Stanach Zjednoczonych. IIA Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań kształcenia i przygotowania praktycznego do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Instytut ma decydujący wkład w procesy wzmacniające jakość zarządzania oraz procesy wzmacniania mechanizmów kontroli, zarządzania ryzykiem w organizacjach bez względu na ich formę prawną i strukturę własnościową na całym świecie.

W Polsce IIA reprezentowany jest przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, który jest stowarzyszeniem osób fizycznych zarejestrowanym 9 maja 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 27 czerwca 2003 roku IIA Polska zostało uznane przez światową organizację IIA.

W 2014 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

 

 

 

Nazwa użytkownika