IIA | O-nas | Kodeks Etyki

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki

Celem Kodeksu etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych jest promowanie zasad etycznych wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

Kodeks etyki jest konieczny i wręcz nieodzowny dla audytu wewnętrznego, ponieważ sprawą podstawową jest zaufanie pokładane w udzielanym przez audyt obiektywnym zapewnieniu dla ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli.

Kodeks etyki - tłumaczenie na język polski

Pobierz Zobacz

Nazwa użytkownika