IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Konferencja "IT Security Management - Zarządzanie Bezpieczeństwem IT - NAUKA & BIZNES"

Konferencja "IT Security Management - Zarządzanie Bezpieczeństwem IT - NAUKA & BIZNES"

Konferencja "IT Security Management - Zarządzanie Bezpieczeństwem IT - NAUKA & BIZNES"

W imieniu Koła Audytorów Jednostek Sektora Publicznego IIA Polska  serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji "IT Security Management - Zarządzanie Bezpieczeństwem IT - NAUKA & BIZNES",  która odbędzie się 19 listopada 2018r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Nowa Aula Budynek N przy ul. Adamskiego (wejście od Koszarowej)

  • Aktywni uczestnicy otrzymają nagrody w trakcie i po Konferencji.
  • Udział w Konferencji jest bezpłatny dla osób z UE, ISACA Warszawa, ISACA Katowice oraz IIA
  • Rejestracja na Konferencję jest obowiązkowa  http://zbit2018.ue.katowice.pl
  • Uczestnikom zostaną wysłane certyfikaty udziału w Konferencji
  • Dla pracowników środowiska akademickiego publikacja referatu Konferencji ZBIT 2018 w Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe UE w Katowicach

Nazwa użytkownika