IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Spotkanie na temat Świadczenie usług zapewniających w obszarze ochrony danych osobowych - 18 kwietnia 2019 r.

Spotkanie na temat Świadczenie usług zapewniających w obszarze ochrony danych osobowych - 18 kwietnia 2019 r.

Spotkanie na temat Świadczenie usług zapewniających w obszarze ochrony danych osobowych - 18 kwietnia 2019 r.

Ministerstwo Finansów - Wydział Standardów Zarządzania w Sektorze Publicznym, w dniu 18 kwietnia 2019 r. organizuje spotkanie na temat Świadczenie usług zapewniających w obszarze ochrony danych osobowych. Spotkanie jest organizowane we współpracy z innymi urzędami zajmującymi się tematyką ochrony danych osobowych i  Kołem Jednostek Sektora Finansów Publicznych IIA Polska - formularz zgłoszenia na spotkanie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - 01.04.2019 r.  https://www.gov.pl/web/finanse (o udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona do 110 osób).

 

W imieniu organizatora spotkania,

Pan Wojciech Ogiela - Naczelnik Wydziału Standardów Zarządzania w Sektorze Publicznym - Ministerstwo Finansów

 

W imieniu Koła Audytorów Sektora Administracji Publicznej IIA Polska

Pani Elżbieta Paliga - Koordynator  Koła Jednostek Sektora Administracji Publicznej 

Nazwa użytkownika