IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Po spotkaniu szkoleniowym - Koło Jednostek Sektora Administracji Publicznej IIA Polska

Po spotkaniu szkoleniowym - Koło Jednostek Sektora Administracji Publicznej IIA Polska

Po spotkaniu szkoleniowym - Koło Jednostek Sektora Administracji Publicznej IIA Polska

17 lutego 2021 roku, odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Koło Jednostek Sektora Administracji Publicznej IIA Polska nt. "Audyt w praktyce. Zakładanie spraw i tworzenie dokumentów w systemie elektronicznym lub tradycyjnym oraz ich archiwizacja w wybranych jednostkach sektora administracji publicznej  - warsztaty praktyczne."  Prelegentami na szkoleniu były: Pani Katarzyna Lenczyk - Woroniecka oraz Pani Katarzyna Potrząsaj. Dziękujemy obu prelegentkom za dzielenie się wiedzą oraz doskonałe przygotowanie, i wygłoszenie bardzo dobrej prezentacji. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Dziękujemy Pani Iwonie Boguckiej - Prezesowi IIA Polska za podsumowanie spotkania. Prezentacje ze spotkania: Link 

Elżbieta Paliga - Koordynator Koła JSAP IIA Polska
Bożena Stoma - Z-ca Koła JSAP IIA Polska

Nazwa użytkownika