IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Konferencja „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych” - Podziękowania

Konferencja „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych” - Podziękowania

Konferencja „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych” - Podziękowania

W imieniu Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego  IIA Polska(AW JST) oraz  Łódzkiego Koła Regionalnego dziękujemy:

Pani Iwonie Boguckiej, Członek Zarządu IIA Polska

Pani Halinie Marciszewskiej, Urząd Marszałkowski w Łodzi

Pani Katarzynie Lenczyk-Woronieckiej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Panu Maciejowi Woźniakowi, Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Panu dr Cezaremu Szydłowskiemu, Łódzki Urząd Wojewódzki

Pani dr Małgorzacie Kołodziejczak, Wydział Zarządzania UŁ

Panu dr Maciejowi Malarskiemu, Wydział Zarządzania UŁ

Panu dr Januszowi Reichel, Wydział Zarządzania UŁ

Pani mgr Lenie Grzesiak, Wydział Zarządzania UŁ

prelegentom Konferencji „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych” organizowanej  w  Łodzi w dniu  17 marca 2016 r.  oraz organizatorkom Pani Annie Królak i Magdalenie Zawlik -  za duży wkład pracy związanej az przygotowaniem tak potrzebnego środowisku audytu wewnętrznego przedsięwzięcia.
W szczególności podziękowania należą się Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem za udostępnienie sali na potrzeby konferencji

Zarówno dobór tematyki jak i sposób ich prezentacji sprawił,  iż spotkanie  wyszło naprzeciw oczekiwaniom licznego grona członków IIA.

Z wyrazami uznania,

Elżbieta Paliga,

Koordynator Koła Audytorów Wewnętrznych  JST IIA Polska

Ann Królak

Koordynator Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa użytkownika