IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Wyzwania dla praktyki.

Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Wyzwania dla praktyki.

Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Wyzwania dla praktyki.

7 kwietnia 2016 roku, w Auli A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbędzie się konferencja STANDARDY RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Wyzwania dla praktyki.  Honorowym patronatem konferencję objął Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Szczegóły konferencji link

Zapraszamy.

Nazwa użytkownika