IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Po spotkaniu szkoleniowym Koła AW JST IIA Polska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 08 grudnia br.

Po spotkaniu szkoleniowym Koła AW JST IIA Polska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 08 grudnia br.

Po spotkaniu szkoleniowym Koła AW JST IIA Polska na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach 08 grudnia br.

08 grudnia 2017 r., odbyło się w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Centrum Nowych Technologii Informatycznych  spotkanie otwarte Koła AW JST IIA Polska.

W trakcie spotkania Pani Olga Petelczyc przedstawiła  prezentację nt. Przeciwdziałanie nadużyciom w funduszach europejskich.

Pan Tomasz Dzida poprowadził warsztaty nt. „SPOCO narzędziownik w praktyce audytora, czyli jak podnieść komfort, wydajność i skuteczność realizacji zadania audytowego".

Na spotkaniu uczestniczy dowiedzieli się o m.in.: nt. społecznych skutków korupcji w kontekście nadużyć w środkach unijnych, roli kontroli wewnętrznej, w tym procedur korupcyjnych w identyfikacji i przeciwdziałaniu nadużyciom, aspektów funkcji sygnalisty, również w kontekście planowanych zmian prawnych oraz o przyczynach niepowodzeń w realizacji szeroko pojętych projektów, w tym w obszarze zarządzania zespołem. Przeprowadzone warsztaty objęły praktyczne wskazówki jak motywować i doceniać współpracowników, a także jak rozpoznać potrzebę zmiany i zwiększyć swoją wydajność przy realizacji codziennych zadań, tak aby minimalizować te niepowodzenia.

IIA Polska reprezentowała Katarzyna Lenczyk – Woroniecka  – Członek Zarządu IIA Polska, która podsumowała całość spotkania.

Wśród uczestników byli audytorzy wewnętrzni, przedstawiciele zarówno sektora prywatnego oraz publicznego.

W imieniu Koła AW JST IIA Polska wszystkim prelegentom dziękujemy za doskonałe przygotowanie
i wygłoszenie prezentacji!

          

 

Elżbieta Paliga – Koorydantor Koła AW JST IIA Polska

Bożena Stoma – Z-ca Koła AW JST IIA Polska

Nazwa użytkownika