IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Spotkanie szkoleniowe 14.09.2018 r.

Spotkanie szkoleniowe 14.09.2018 r.

Spotkanie szkoleniowe 14.09.2018 r.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków  Koła Audytorów Wewnętrznych  IIA Polska na całodniowe spotkanie szkoleniowe organizowane Warszawie  w dniu 14 września 2018 r.  w  godz. od 9.00 do 16.00 miejscem szkolenia będzie sala widowiskowa Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,  przy  ul F Klimczaka 2 ,   Warszawa

Tematem spotkania będzie: „Audyt wewnętrzny w praktyce" .
Spotkanie organizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - ACFE 114.
Na spotkaniu będą poruszane kwestie:
- audytu RODO,
- audytu KRI,
- nowej ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego - prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ze względów organizacyjnych, proszę o potwierdzenie obecności do dnia 31 sierpnia 2018r. na adres e-mail: sekretariat.baw@um.warszawa.pl
Wkrótce ukaże się szczegółowy harmonogram spotkania.

Elżbieta Paliga Koordynator - Koło AW JST IIA Polska  

Bożena Stoma Z-ca - Koło AW JST IIA Polska

Nazwa użytkownika