IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Po spotkaniu szkoleniowym Koła AW JST IIA Polska

Po spotkaniu szkoleniowym Koła AW JST IIA Polska

Po spotkaniu szkoleniowym Koła AW JST IIA Polska

W imieniu Koła AW IST IIA Polska serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu szkoleniowym „Audyt wewnętrzny w praktyce" , które miało miejsce w dniu 14 września  br. w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów we współpracy ze Stowarzyszeniem Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - ACFE 114.

W konferencji uczestniczyło około 147 osób. Mamy nadzieję, że spotkanie to przyniosło Państwu wiele korzyści i było doskonałą platformę wymiany doświadczeń i prezentacji najlepszych praktyk skutecznego audytu wewnętrznego. 
Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom za doskonałe wystąpienia. Bardzo dziękujemy Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz Władzom dzielnicy Wilanów za możliwość zorganizowania tego przedsięwzięcia. 
Współorganizatorom konferencji - Całemu Zespołowi Audytu UM Warszawa, w tym Pani Bożenie Stoma niezmiernie dziękujemy za ogromne zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia.

 

Elżbieta Paliga
Koordynator  - Koło AW JST IIA Polska
Bożena Stoma - Z-ca - Koło AW JST IIA Polska

Nazwa użytkownika