IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Szkolenie z zakresu ,,Ocena jakości audytu wewnętrznego - QA"

Szkolenie z zakresu ,,Ocena jakości audytu wewnętrznego - QA"

Szkolenie z zakresu ,,Ocena jakości audytu wewnętrznego - QA"

W ramach współpracy Koła Audytu Wewnętrznego Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach 

w dniach 31.03.2016 - 01.04.2016 r. 

zorganizowane zostanie na Wydziale Zarządzania  szkolenie z zakresu

,,Ocena jakości audytu wewnętrznego - QA"
organizowane przez Instytut  Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 

-----
Szkolenie skierowane zostało do przedstawicieli  jednostek sektora finansów publicznych, w tym audytorów, zainteresowanych poznaniem i zrozumieniem procesu oceny zgodności funkcji audytu wewnętrznego ze Standardami IIA.

Przedmiotem szkolenia będzie identyfikacja procesu oceny funkcji audytu wewnętrznego w organizacji, poznanie standardów audytu wewnętrznego oraz podstaw wartości jakie może on tworzyć dla organizacji.

Szkolenie będzie oparte o studium przypadku w formie warsztatów. 
Rozpocznie się wprowadzaniem teoretyczno-praktycznym odnośnie do celu i filozofii oceny jakości audytu wewnętrznego. Szkolenie obejmować będzie również opracowane przez IIA narzędzia do oceny (Quality Assessment Manual) oraz analizę wybranych standardów IIA pod kątem sposobu ich oceny.

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Mirosław Stasik CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny), CRMA (Certification in Risk Management Assurance), QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation), ISO 27001 Lead Auditor. Audytor z doświadczeniem w sektorze prywatnym i sektorze publicznym oraz w audycie wewnętrznym i audycie zewnętrznym, współpracownik renomowanych instytucji szkoleniowych, doświadczony trener w obszarze audytu oraz zarządzania ryzykiem.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 13.03.2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Cena szkolenia:

1 000.00 zł + 23% VAT – członkowie IIA Polska
1 200.00 zł + 23% VAT – pozostałe osoby
10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
10 % zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, KIBR

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w szkoleniu, serwis kawowy, obiad.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu.

Szczegółowe informacje wraz z dostępnym formularzem udziału w szkoleniu dostępne są na stronie IIA Polska w zakładce szkolenia Link oraz u kierownika dziekanatu Wydziału Zarządzania pod nr tel. (32) 257 72 00 lub mail: aneta.szmyt@ue.katowice.pl

Nazwa użytkownika