IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Po całodniowym spotkaniu Koła AW JST II Polska w Ministerstwie Finansów

Po całodniowym spotkaniu Koła AW JST II Polska w Ministerstwie Finansów

Po całodniowym spotkaniu Koła AW JST II Polska w Ministerstwie Finansów

28 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Finansów, w ramach spotkań Koła AW JST IIA Polska odbyło się całodniowe spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych poświęcone tematyce zamówień publicznych. W ww spotkaniu uczestniczyło 159 osób.  Podczas spotkania zostało omówione:

  • stosowanie klauzul prospołecznych w zamówieniach publicznych oraz
  • audyt zamówień publicznych poniżej progu 30.000 euro na przykładzie rozwiązań stosowanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Wszystkie prezentacje  ze spotkania oraz treść pisma Ministrów Jacka Cichockiego i Claudii Torres-Bartyzel do kierowników urzędów administracji rządowej w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych znajdują się w poniższych linkach:

Link 1

Link 2

W imieniu Koła AW JST IIA Polska dziękuję Dyrekcji Departamentu Polityki Wydatkowej, Pani Monice Kos oraz pracownikom MF za organizację i bardzo dobrą współpracę w ramach dotychczasowych całodniowych spotkań.  

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST IIA Polska

Nazwa użytkownika