IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Spotkanie Audytorów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów - 31 maja 2017 r.

Spotkanie Audytorów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów - 31 maja 2017 r.

Spotkanie Audytorów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów - 31 maja 2017 r.

W imieniu Koła AW JST IIA Polska serdecznie zapraszam dnia 31 maja 2017 r. (środa) w sali 4440A Ministerstwa Finansów w godzinach od 11.00 do 15.30 na  całodniowe spotkanie organizowane przez MF i Koło AW JST IIA Polska nt.:

 „Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - praktyczne doświadczenia" 

Szczegóły dotyczące tematów poszczególnych wystąpień oraz Prelegentów znajdują się  w załączonym programie spotkania Link

W celu zgłoszenia się do udziału w spotkaniu proszę pobrać arkusz zgłoszenia ze strony Link 

Wypełniony arkusz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: koordynacjaAW@mf.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2017 r.

Tytuł wiadomości elektronicznej zawierającej arkusz zgłoszenia, powinien być sformułowany następująco: „SpotkanieAW_31052017_nazwa_jednostki".

Za udział w spotkaniu uczestnicy otrzymają 4 godzin CPE.

 

Zapraszam !

Elżbieta Paliga

Koordynator Koła AW JST IIA Polska

Nazwa użytkownika