IIA Polska jest członkiem The Institute of Internal Auditors
IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Po spotkaniu audytorów wewnętrznych organizowanym przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Kołem AW JST IIA Polska

Po spotkaniu audytorów wewnętrznych organizowanym przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Kołem AW JST IIA Polska

Po spotkaniu audytorów wewnętrznych organizowanym przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Kołem AW JST IIA Polska

W dniu 31 maja 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych poświęcone tematyce kontroli i audytu w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Spotkanie prowadziła Pani Monika Kos - radca ministra w Departamencie Polityki Wydatkowej w MF oraz Pani Elżbieta Paliga - Koordynator Koła AW JST IIA Polska.

Prelegentami podczas spotkania byli:

Pani Olga Petelczyc - dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Członek Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska ,

Pan Adam Mizerski, prezes ISACA w Katowicach,

Pan Dariusz Jędryczek, dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,

Pani Magdalena Pociecha - audytor wewnętrzny z Urzędu Miasta Lublin,

Pan Tomasz Ganobis – kierownik Zespołu Audytu ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

W imieniu Koła AW JST IIA Polska serdecznie dziękuję Dyrekcji oraz pracownikom Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie Finansów za bardzo dobrą organizację spotkania i współpracę.

Prelegentom przekazuję wyrazy uznania i dziękuję za profesjonalne i bardzo interesujące prezentacje.

 

Elżbieta Paliga
Koordynator Koła AW JST IIA Polska

Nazwa użytkownika