IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Łódzkie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Podziękowania Łódzkiego Koła Regionalnego IIA

Podziękowania Łódzkiego Koła Regionalnego IIA

Podziękowania Łódzkiego Koła Regionalnego IIA

Koniec roku to czas podsumowań. W imieniu Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska pragniemy serdecznie podziękować:

  • Prelegentom za merytoryczne wystąpienia, w szczególności za czas i energię poświęconą na przekazanie ogromnej dawki wiedzy,
  • Członkom i Sympatykom naszego Koła za zaufanie i aktywne uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach,
  • Przedstawicielom Biura IIA Polska za wsparcie przy realizacji naszych spotkań.

Nowy Rok to czas wyzwań, nowych horyzontów i realizacji osobistych zamierzeń.

Życzymy Państwu, aby wszystkie podjęte działania zakończyły się sukcesem, marzenia zmieniły się w rzeczywistość a radość z drobnych rzeczy dodawała sił i energii.  

 

Anna Królak

Koordynator ŁKR IIA Polska

Magdalena Kowalik

Z-ca Koordynatora ŁKR IIA Polska

Nazwa użytkownika