IIA | O-nas | Koła regionalne i branżowe | Łódzkie Koło Regionalne IIA Polska | O-nas | Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 23 maja 2019 r.

Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 23 maja 2019 r.

Spotkanie Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska - 23 maja 2019 r.

Informuję, że w dniu 23 maja 2019 r. w godz. 16.00-19.00 w siedzibie  Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9 odbędzie się spotkanie edukacyjne organizowane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, którego tematem przewodnim będzie etyka w zawodzie audytora wewnętrznego.

Planowany przebieg spotkania:

Audyt etyczny – standardy postępowania, kryteria oceny i narzędzia badawcze

Prelegent – Jolanta Sałęga, Audytor wewnętrzny, Zastępca Dyrektora Wydziału Audytu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Na stanowisku audytora wewnętrznego pracuje od 2005 r. - posiada Certyfikat Ministra Finansów nr 1014/2004. Jest autorką pracy dyplomowej „Etyka w jednostce samorządu terytorialnego”, napisanej w ramach studiów podyplomowych „Psychologia zachowań społecznych”, prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada doświadczenie m.in. w zakresie przeprowadzania badań środowiska wewnętrznego (tzw. audyty etyczne), prowadzi w tym zakresie szkolenia dla audytorów wewnętrznych – w ramach działalności Śląskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Realizuje zadania Zastępcy Koordynatora Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska.

Spotkanie jest dedykowane dla audytorów wewnętrznych oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. Osoby planujące uczestnictwo w spotkaniu proszę o zapisy na adres mailowy: ann_ks@op.pl,  z podaniem imienia, nazwiska oraz aktualnego adresu mailowego. Spotkanie będzie premiowane punktami CPE. Z uwagi na termin spotkania i ograniczoną ilość miejsc proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22 maja br. do godz. 10.00.

Zapraszam i liczę na Waszą obecność.

Koordynator ŁKR IIA Polska

Anna Królak

Nazwa użytkownika